دانلود آهنگ جدید
مرور برچسب

فلورانس نایتینگل

زنان و مردان موفق چه شگردهایی دارند؟

زنان و مردان موفق چه شگردهایی دارند؟ انسان برای رسیدن به موفقیت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد و هیچ موفقیتی بدون تلاش به دست نمی آید.چرا مردم پیرامون ما موفق می شوند؟ آیا باهوش بودن یا خوش شانس بودن دلیل موفقیت این افراد…