دانلود آهنگ جدید
مرور برچسب

دبی

زندان بی دیوار

زندان بی دیوار بعد از جنگ ایالات متحده آمریکا با شبه جزیره کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرار میداد. حدود هزار نفر از نظامیان آمریکایی در…