دانلود آهنگ جدید
مرور برچسب

خارپشت ها در عصر یخبندان

داستان های کوتاه و پند آموز 1

داستان های کوتاه و پند آموز 1 پادشاه و وزیر نادان روزگاری پادشاهی در سرزمینی حکمرانی میکرد. یک روز پادشاه با عصبانیت وزیر اعظم را فراخواند و به او گفت: چرا مساله دشمن را آنچنان که باید و شاید جدی نمی گیرید و نگرانی لازم را در دل مردم…