دانلود آهنگ جدید

داستان قصاب و سگ باهوش

135

داستان قصاب و سگ باهوش

نوع نگرش چقدر میتواند در زندگی به ما کمک کند؟

روزی قصابی در مغازه خود مشغول کار بود که ناگهان متوجه شد سگی  به طرف مغازه اش نزدیک می شود.قصاب در اولین تصمیم خواست که سگ را از دم مغازه خود دور کند اما کاغذی را در دهان سگ دید.کاغذ را گرفت، روی کاغذ نوشته بود «لطفا ده سوسیس و یک ران گوسفند بدهید». در ضمن ده دلار هم همراه کاغذ بود.قصاب که تعجب کرده بود سوسیس و گوشت را در کیسه ای  و در دهان سگ گذاشت.سگ هم کیسه را گرفت و رفت.

قصاب که کنجکاو شده بود و از طرفی وقت بستن مغازه بود تعطیل کرد و به دنبال سگ راه افتاد.
سگ در خیابان حرکت کرد تا به محل خط کشی رسید. با حوصله ایستاد تا چراغ سبز شد و بعد از خیابان رد شد.قصاب به دنبالش راه افتاد.سگ رفت تا به ایستگاه اتوبوس رسید نگاهی به تابلو حرکت اتوبوس ها کرد و ایستاد.

قصاب متحیر از حرکت سگ منتظر ماند.اتوبوس آمد, سگ جلوی اتوبوس آمد و شماره آنرا نگاه کرد و به ایستگاه برگشت. صبر کرد تا اتوبوس بعدی امد دوباره شماره آنرا چک کرد. اتوبوس درست بود سوار شد.قصاب هم در حالی که دهانش از حیرت باز بود سوار شد.
اتوبوس در حال حرکت به سمت حومه شهر بود و سگ منظره بیرون را تماشا می کرد. پس از چند خیابان سگ روی پنجه بلند شد و زنگ اتوبوس را زد. اتوبوس ایستاد و سگ با کیسه پیاده شد. قصاب هم به دنبالش.

سگ در خیابان حرکت کرد تا به خانه ای رسید. گوشت را روی پله گذاشت و کمی عقب رفت و خودش را به در کوبید. این کار را باز هم تکرار کرد اما کسی در را باز نکرد. سگ به طرف محوطه باغ رفت و روی دیواری باریک پرید و خودش را به پنجره رساند و سرش را چند بار به پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در برگشت.
مردی در را باز کرد و شروع به فحش دادن و تنبیه سگ کرد.قصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد: چه کار می کنی دیوانه؟ این سگ یه نابغه است. این باهوش ترین سگی هست که من تا به حال دیدم.مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت: تو به این میگی باهوش؟ این دومین بار تو این هفته است که این سگ احمق کلیدش را فراموش می کنه!!

یادمان باشد که این نگاه و زاویه دید ماست که به زندگی ما معنای خوشبختی یا بدبختی میدهد. مثال بارز این حکایت همان جمله معروف نیمه پر لیوان را دیدن است. زندگی پراز خوشبختی های کوچک و بزرگ است تا زنده ایم باید از آنها استفاده کنیم.

داستان قصاب و سگ باهوش

 

لینک کوتاه این مطلب: https://goo.gl/syoJfW

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.