دانلود آهنگ جدید
مرور برچسب

میرزا رضای کرمانی و قتل ناصرالدین شاه قاجار

داستان های کوتاه و پند آموز ۱

داستان های کوتاه و پند آموز 1پادشاه و وزیر نادان روزگاری پادشاهی در سرزمینی حکمرانی میکرد. یک روز پادشاه با عصبانیت وزیر اعظم را فراخواند و به او گفت:چرا مساله دشمن را آنچنان که باید و شاید جدی نمی گیرید و نگرانی لازم را در دل مردم…